Home >> List Of Holidays
List Of Holidays

                                               List of Holidays  2019-20

 

 

Sr.no

Holiday

           Day

       Date

       1

Kadmi New Year 

       Thursday

18-07-2019

       2

 Kadmi Khordad saal

      Tuesday

           23-07-2019

      3

Bakri Eid /1st Gatha  

      Monday

         12-08-2019

      4

      2nd Gatha Holiday

      Friday

         16-08-2019

      5

Parsi new year

     Saturday

        17-08-2019

      6

Khordad Sal

     Thursday

        22-08-2019

      7

Ganesh Chaturthi  

     Monday

      02-09-2019

      8

Moharrum 

    Tuesday

    10-09-2019

      9

Anant Chaturdashi

    Thursday

     10

 Mahatma Gandhi Jayanti

   Wednesday

     2-10-2019

      11

Dassera

   Tuesday

    8-10-2019

      12

Diwali vacation 

    Monday to friday

21-10-2019 to 1-11-2019

                                              School Reopens on Monday   4-11-2019

       13

Guru Nanak Jayanti

     Tuesday 

   

      12-11-2019 

 

       14

Christmas

    Wednesday

      25-12-2019

       15

Winter Break

Thursday to Wednesday

       26-12-2019  to

         01-01-2020

                                         School reopens on Wednesday 2-01-2020

     16

Makar Sankranti

    Wednesday

 

    15-01-2020

      17

 Chatrapati Shivaji  jayanti 

    Wednesday

    19-02-2020

     18

Mahashivratri

     Friday

    21-02-2020

     19

Holi

    Wednesday

   11-03-2020

     20

Jamshedji Navroz

     Saturday

   21-03-2020

     21

Gudi padwa

   Wednesday

    25-03-2020

    22

Ram Navami  

    Thursday

    2-04-2020

    23

Mahavir Jayanti

 

    Monday     6-4-2020
   24

Good Friday 

     Friday    10-4-2020
   25

Dr.Ambedkar Jayanti

   Tuesday       14-4-2020
   26

Buddha Purnima

   Thursday    30-4-2020

    27

Summer Vacation

Saturday to Saturday

   02-05-2020 to

   13-06-2020

 

 

      

School Re-opens on Monday,15-6-2020

 

 

 

NON INSTRUCTIONAL  WORKING DAYS

 

    1.

Independence day

    Thursday

    15-08-2019

    2. 

 Republic day

    Sunday

    26-01-2020

    3

Founder's day

    Saturday

   01-02-2020

    4.

Maharashtra day

    Friday

   01-05-2020